Nơi thưởng thức món ngon Việt
Liên hệ: 1900 888 642
THỰC ĐƠN
Món Tươi Sống

Thịt baba

Thịt chồn hương

Thịt cua đinh

Thịt dúi

Thịt kỳ tôm

Thịt le le

Thịt nhím

Thịt nhông